Head Office – Annual Closure

The INTO Head Office annual closure will commence from 5 pm on Friday 23 July, 2021. Our offices will reopen at 9 am on Monday 9 August, 2021.

INTO Queryline summer closure

The INTO Queryline will close at 4 pm on Friday, 23 July. Members are advised that queries logged and received on the 23 July may not be responded to until after the office re-opens on Monday, 9 August.

Queries logged through the portal or by email which are directed to the Queryline during this closure will not be responded to, but members may find the information they need on the INTO website. Members can get in touch again and log queries by phone, email or the portal from 9 am on Monday 9 August.

Work is continuing on school reopening issues and as new information is made available, we will endeavour to publish this on our website and social media channels during the office closure.

Dúnadh Bliantúil na hArdoifige

Dúnfar Ardoifig Chumann Múinteoirí Éireann ar an Aoine 23 Iúil 2021 ag 5 i.n. Athosclófar an Ardoifig ar an Luan 9 Lúnasa 2021 ag 9.00 r.n.

Dúnadh an líne iarratais

Dúnfar an líne ghutháin d’iarratais ag 4.00 i.n ar an Aoine 23 Iúil 2021. D’fhéadfaí nach dtabharfar freagra ar iarratais a thagann isteach ar an Aoine 23 Iúil go dtí go n-athosclófar an oifig ar an Luan 9 Lúnasa 2021.

Ní thabharfar freagra ar iarratais a thagann isteach ar ríomhphost nó ar an táirseach le linn dúnadh na hoifige. D’fhéadfaí go mbeadh eolas cuí ar fáil ar shuíomh ghréasáin an Chumainn. Is féidir le baill a bheith i dteagmháil arís lena gcuid iarratais, ar an nguthán, ar ríomhphost nó ar an táirseach ón Luan 9 Lúnasa.

Leanfar ar aghaidh leis an obair maidir le hathoscailt na scoileanna agus chomh luath agus a bhíonn aon eolas nua ar fáil, déanfar gach iarracht an t-eolas seo a fhoilsiú le linn dúnadh na hoifige ar an suíomh gréasáin agus ar na meáin shóisialta.