Annual closure of INTO Head Office 

The INTO Head Office annual closure takes effect from 5pm today, Friday 22 July. Our offices reopen at 9am on Monday 8 August. 

INTO Queryline summer closure

The INTO Queryline will close at 3pm on Friday, 22 July. Members are advised that queries logged and received on 22 July may not be responded to until after the office re-opens on Monday, 8 August.

Queries logged through the portal or by email which are directed to the Queryline during this office closure will not be responded to, but members may find the information they need on the INTO website. Members can get in touch again and log queries by phone, email or the portal from 9am on Monday 8 August.

Dúnadh bliantúil na hArdoifige

Dúnfar Ardoifig Chumann Múinteoirí Éireann ar an Aoine 22 Iúil 2022 ag 5i.n. Athosclófar an Ardoifig ar an Luan 8 Lúnasa 2022 ag 9.00r.n.

Dúnadh an líne iarratais

Dúnfar an líne ghutháin d’iarratais ag 4.00i.n ar an Aoine 22 Iúil 2022. D’fhéadfaí nach dtabharfar freagra ar iarratais a thagann isteach ar an Aoine 22 Iúil go dtí go n-athosclófar an oifig ar an Luan 8 Lúnasa 2022.

Ní thabharfar freagra ar iarratais a thagann isteach ar ríomhphost nó ar an táirseach le linn dúnadh na hoifige. D’fhéadfaí go mbeadh eolas cuí ar fáil ar shuíomh ghréasáin an Chumainn. Is féidir le baill a bheith i dteagmháil arís lena gcuid iarratais, ar an nguthán, ar ríomhphost nó ar an táirseach ó 9.00r.n. ar an Luan 8 Lúnasa.