forgot password / new user


January 2017

Clár Gaeilge 2017-18 Gairm ar Iarratais

Gach bliain, le tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ceaptar méid áirithe teagascóirí chun teagasc inár n-ollscoileanna comhpháirtíochta i gCeanada.

Is í príomhaidhm an chláir seo ná tacú le fás agus forbairt na Gaeilge i gCeanada. Cuirtear teagascóirí ar fáil chun an Ghaeilge a mhúineadh taobh istigh den ollscoil, agus chun cuidiú le dul chun cinn na teanga i mbéal an phobail.

Ba chóir an iarratais a sheoladh go ICUF roimh 5in ar an Luan, 13 Feabhra 2017.

Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.


Date: Thursday, 26 January 17