Webinar: Áiseanna Teagaisc na Gaeilge / Irish Language Teaching Resources

  • 07 Mar 2023
  • 3:30pm
  • Webinar
  • Organised by INTO Head Office

Léireoidh Máire Nic an Rí neart áiseanna agus acmhainní atá ar fáil saor in aisce agus ar líne a chabhróidh le scoileanna Seachtain na Gaeilge a chéiliúradh le spraoi. Tabharfaidh sí moltaí praiticiúla maidir le conas na háiseanna a húsáid go héifeachtach.

Chaith Máire breis is fiche bliain ag obair mar mhúinteoir bunscoile, ina dhiaidh sin d’oibrigh sí leis an PDST mar chomhairleoir agus mar cheannaire foirne ar Fhoireann na Gaeilge. Ina dhiaidh sin d’oibrigh sí mar oifigeach oideachais bunscoile le COGG. Bíonn Máire ag obair le múinteoirí faoi oiliúint freisin. Tá alt mhíosúil ar Aiseanna Teagaisc á scríobh aici don iris InTouch le breis is deich mbliana anuas.

Cláraigh anseo: http://bit.ly/3WOZ7e3

____

This webinar features Máire Nic an Rí demonstrating many free teaching aids and online resources to help schools celebrate Seachtain na Gaeilge with fun. It will provide practical recommendations on how to use these resources effectively.

Máire spent over twenty years working as a primary school teacher, after which she worked with the PDST as a consultant and team leader on The Irish Language Team. She subsequently worked as a primary education officer with COGG. Máire also works with student teachers. She has been writing a monthly article on teaching resources for InTouch magazine for more than a decade.

Register: http://bit.ly/3WOZ7e3

Find an Event