Webinar: Cuir tús spleodrach le Seachtain na Gaeilge! / Get Seachtain na Gaeilge off to an exciting start!

  • 08 Mar 2023
  • 3:30pm
  • Webinar
  • Organised by INTO Head Office

Cuir tús spleodrach le Seachtain na Gaeilge! Féachfaimid ar na deiseanna atá ar fáil do pháistí i do rang a gcuid Gaeilge a úsáid ar bhealach cruthaitheach spraíúil taobh amuigh den seomra ranga!

Sa seimineár dátheangach seo, breathnóimid ar na nithe seo a leanas:

  • An Ghaeilge a chur chun cinn sa bhaile
  • Leabhair iontacha a roghnú don leabharlann scoile
  • Do mhuinín i labhairt na Gaeilge a fhorbairt

Tá Claire Dunne ina Ceann Roinne ar Roinn na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino. Is breá léi litríocht Ghaeilge na n-óg.

Cláraigh anseo: http://bit.ly/3JyhDEJ

___

Get Seachtain na Gaeilge off to a great start! We will look at lots of opportunities for children to use their Irish in a fun and creative way outside of the classroom.

In this bilingual webinar, we will look at:

  • Promoting Irish at home
  • Choosing great books for the school library
  • Building your own confidence in speaking Irish

Claire Dunne is Head of Department of the Irish Department at Marino Institute of Education. She has a particular passion for Irish language youth literature.

Register: http://bit.ly/3JyhDEJ

Find an Event