Webinar: Spraoi agus súgradh I múineadh na Gaeilge I scoileanna T2 / Fun and play In teaching Irish In L2 schools

  • 14 Mar 2023
  • 3:30pm
  • Webinar
  • Organised by INTO Head Office

Sa seimineár gréasáin seo beidh béim ar mhúineadh na Gaeilge i scoileanna T2. Ag úsáid Churaclam Teanga na Bunscoile mar bhunús, bainfear úsáid as straitéisí, cluichí agus tascanna oiriúnacha sa seisiún a bheadh úsáideach chun an Ghaeilge a chur chun cinn i scoileanna T2.

Beidh béim ar fhorbairt na litearthachta agus ar an bhfeasacht teanga agus na deiseanna atá ann chun iad seo a fhorbairt sa seomra ranga. Déanfar tagairt do réimse áiseanna úsáideacha agus an tábhacht a bhaineann le spraoi agus súgradh i múineadh teangacha sa bhunscoil.

Cláraigh anseo: http://bit.ly/3DvxQXo

____

This webinar will focus on the teaching of Irish in L2 schools. Using the Primary Language Curriculum as the basis, with appropriate strategies, games and tasks used in the session which would be useful in promoting Irish in L2 schools.

There will be an emphasis on literacy development and language awareness and opportunities to develop these in the classroom. Reference will be made to a range of useful resources and the importance of play and play in language teaching in primary school.

Register: http://bit.ly/3DvxQXo

Find an Event