Polasaí Don Oideachas Gaeltachta 2017-2022

Tá imlitir 21/2018 maidir leis an bpolasaí don oideachas Gaeltachta ar fáil ar shuíomh na Roinne anois.

Is ionann na huaireanta tacíochta atá ar fáil do scoileanna don Ghaeilge agus 30 post breise múinteoireachta sa chóras. Tá deis arís ag scoileanna nár léirigh spéis anuraidh páirt a ghlacadh sa phróiseas chun aitheantas mar scoil Ghaeltachta a bhaint amach, iarratas a dhéanamh i mbliana.

Download the circular via links below: