NCSE SNA Allocations Now Available

** Update 10.35 27/5: Please note updated link below to the NCSE website ‘viewing window’ **

The NCSE will be publishing SNA allocations for schools for the 2019/20 school year on Monday 27 May 2019 at 12:00 on www.ncse.ie.

We have arranged for a viewing window to be available for Principals from 10:00 to 12:00 on the morning of the 27th May to view their school’s allocation prior to the allocations being available for public viewing. Access can be gained by clicking on the link marked “viewing window”.

Queries on allocations should be directed to the schools local SENO in the first instance.

Leithdháiltí Cúntóir Riachtanas Speisialta (SNA) 2019

Foilseoidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) leithdháiltí SNA do scoileanna le haghaidh na scoilbhliana 2019/20 Dé Luain an 27 Bealtaine 2019 ag 12:00 ar www.ncse.ie.

Tá socrú déanta againn chun fuinneog féachana a chur ar fáil do Phríomhoidí ó 10:00 go 12:00 ar maidin an 27 Bealtaine i dtreo is gur féidir leo féachaint ar leithdháileadh a scoile sula féidir féachaint ar na leithdháiltí go poiblí. Is féidir teacht a fháil uirthi trí chliceáil ar an nasc atá marcáilte “fuinneog féachana”.

Má tá aon cheist agat maidir le leithdháiltí seol chuig Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais (SENO) áitiúil na scoile í i dtús báire.