Trialacha Gaeilge do Bhunscoileanna

Tá an Foras Taighde ar Oideachas (FTO) ag bunú painéil de ghairmithe oideachais chun comhairle a thabhairt do maidir le  trialacha don Ghaeilge ag leibhéal na bunscoile a fhorbairt.

The Educational Research Centre is establishing a panel of educational professionals to advise in on developing tests in Irish at primary level.

Má tá suim agat san obair seo, cliceáil anseo.