Booking open for Seachtain na Gaeilge webinars

A series of INTO webinars have been scheduled for members during Seachtain na Gaeilge.

The webinars take place on 7, 8 and 14 March. Registration is now open (see table below).

These webinars support teachers in L1 and L2 schools in implementing the Primary Language Curriculum (Gaeilge) in a fun and interactive way across all classes.

The webinars will be facilitated by teachers and teacher educators who have specific expertise in teaching and learning in Irish.

Cuirfidh CMÉ sraith seimineár gréasáin ar fail saor in aisce do mhúinteoirí a chabhróidh leo Seachtain na Gaeilge a chéiliúradh le spraoi. Beidh na seimineáir oiriúnach do mhúinteoirí i scoileanna T1 and T2. Beidh na seimineáir seo ar siúl i rith Seachtain na Gaeilge ó 1-17ú Máirta.

Beidh béim ar Churaclam Teanga na Bunscoile agus na deiseanna atá ann chun é a fhorbairt sa seomra ranga. Déanfar tagairt do réimse áiseanna úsáideacha agus an tábhacht a bhaineann le spraoi agus súgradh i múineadh teangacha sa bhunscoil.

Date Title Presenter Link
7 March 3.30pm Aiseanna Teagaisc na Gaeilge
Irish Language Teaching Resources
Máire Nic an Rí bit.ly/3Ro6nwy
8 March 3.30pm Cuir tús spleodrach le Seachtain na Gaeilge!
Get Seachtain na Gaeilge off to an exciting start!
Claire Dunne bit.ly/3RmltlT
14 March 3.30pm Spraoi agus súgradh I múineadh na Gaeilge I scoileanna T2
Fun and play In teaching Irish In L2 schools
Fiona Nic Fhionnlaoich bit.ly/3kUg8Gt