forgot password / new user


Tips for Parents

Do Leanbhsa sa Bhunscoil – Nodanna do Thuismitheoirí

Tips for Parents - Irish 2017

Date: Monday, 14 May 2018

Source: INTO

Topics: Curriculum/Assessment, Education, Tips for Parents

Cost: FOC

D’éirigh go sár-mhaith leis an leabhrán, ‘Do Leanbhsa sa Bhunscoil – Nodanna do Thuismitheoirí’, i measc múinteoirí agus tuismitheoirí araon. Foilsíodh é den chéad uair sa bhliain 1995 agus tugadh suas chun dáta é cúpla uair ó shoin.

Tugann an leabhrán comhairle maidir le leanaí a ullmhú don chéad cúpla lá agus don chéad cúpla mí ar scoil.

San acmhainn seo ar líne, tugann múinteoirí treoir do thuismitheoirí maidir leis na gnéithe praiticiúla a bhaineann leis an gcóras bunscolaíochta. San áireamh tá an t-aistriú ón baile go dtí an scoil, an chéad lá, tinreamh scoile, bia folláin, obair bhaile agus conas déileáil le bulaíocht má tharlaíonn sé.

Download Publication

To Purchase Hard Copy

Some INTO publications are available to purchase in hard copy.

To place an order, simply contact Head Office (01 804 7700) and ask to speak to the Publications section.