Do Leanbhsa sa Bhunscoil – Nodanna do Thuirsmitheoirí (Leagan Gaeilge)

Gach bliain cuireann Cumann Múinteoirí Éireann ár dtreoirleabhar do thuismitheoirí nua ar fáil. Tá léargas bunaithe ar thaithí na mblianta ar fáil sa leabhar beag seo a thugann treoir ar an turas chun na scoile.

An bhfuil aithne agat ar thuismitheoirí ar bith a bhfuil leanbh leo ag tosú ar an scoil? Má tá, roinn an treoirleabhar seo leo.