Circulars 2022

 • Circular 0031/2022
  Date: 03/05/2022 / Format: PDF / Size: 675.22KB
  Recruitment of Special Needs Assistants (SNAs) - Supplementary Assignment Arrangements for the 2022/2023 school year.
 • Ciorclán 0010/2022
  Date: 29/04/2022 / Format: PDF / Size: 661.77KB
  Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Bunscoileanna agus Scoil(eanna) speisialta i limistéir pleanála teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2022 - 2024)
 • Circular 0010/2022
  Date: 29/04/2022 / Format: PDF / Size: 623.95KB
  Policy on Gaeltacht Education 2017-2022: Primary schools and special schools in Gaeltacht language-planning areas participating in the Gaeltacht school recognition scheme: Ongoing Implementation of the Scheme (2022-2024)
 • Circular 0029/2022
  Date: 27/04/2022 / Format: PDF / Size: 374.56KB
  Arrangements for Inspectorate Engagement with Primary and Special Schools April to June 2022
 • Ciorclán 0012/2022
  Date: 27/04/2022 / Format: / Size: 0B
  Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Cuireadh do bhunscoileanna i limistéir pleanála teanga ghaeltachta páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ón rannpháirtíocht go dtí an cur i bhfeidhm (Márta 2022 - Lúnasa 2023)
 • Circular 0012/2022
  Date: 27/04/2022 / Format: PDF / Size: 861.14KB
  Policy on Gaeltacht Education 2017-2022: Invitation to Primary schools in Gaeltacht language-planning areas to consider joining the Gaeltacht School Recognition Scheme (March 2022 - August 2023)
 • Circular 0028/2022
  Date: 27/04/2022 / Format: PDF / Size: 431.02KB
  “Say Yes to Languages” – Language Sampler Module 2022/23
 • Circular 0027/2022
  Date: 27/04/2022 / Format: PDF / Size: 516.38KB
  Grant Scheme for ICT Infrastructure – 2021/2022 school year
 • Circular 0026/2022
  Date: 27/04/2022 / Format: PDF / Size: 275.98KB
  Release Time for Principals in Primary Schools for the 2022/23 School Year.
 • Circular 0025/2022
  Date: 27/04/2022 / Format: PDF / Size: 1.05MB
  Staffing arrangements in Primary Schools for the 2022/23 school year.